Bizalmi vagyonkezelés: így működik pontosan

A bizalmi vagyonkezelés nagy segítség, ha bármilyen tárgyi, vagy pénzbeni értéket szeretne akár gyarapítani, és mellette teljes biztonságban tudni.

Szerencsére a modern szabályozások lehetővé teszik, hogy vagyonunk kezelését akár teljes egészében szakértőre bízzuk, aki segít azt menedzselni a maga módján. Erre az igény általában akkor merül fel, ha egy nagyobb összegből szeretnénk a lehető legnagyobb megtérülést látni a lehető legkevesebb időbefektetéssel, vagy ha inkább a háttérből, a magánszféra biztonságából szeretnénk megtartani tulajdonosi szerepünket egy cégben úgy, hogy ne a mi vállunkon legyen a cég menedzselésének terhe.

Írásunkban ennek menetét és feltételeit ismertetjük.

Bizalmi vagyonkezelés a magyar jogrendszerben

A hazai szabályozások 2014 óta adnak széleskörű lehetőséget vagyonkezelő bevonására. Ennek tárgya nem csak pénzbeni érték lehet, hanem akár ingatlan, ingóság, vagy aktív követelés is akár. Ezeket egyszerre, vagy lépésekben is átruházhatjuk egy vagyonkezelőre, csak arra kell ügyelni, hogy pontosan megszabjuk ennek menetét és feltételeit a kapcsolódó szerződésben. Maga a szerződés pedig csak határozott időtartamú lehet, és maximum 50 évre köthető.

A bizalmi vagyonkezelés típusai

A magyar jogrend üzletszerű, és nem üzletszerű vagyonkezelést különböztet meg. Az üzletszerű vagyonkezelés esetében a kezelő az MNB (Magyar Nemzeti Bank) regisztrációs eljárásán átesett pénzügyi szolgáltató, aki meg kell feleljen az MNB követelményeinek. Ezek részletesen itt érhetőek el: https://www.mnb.hu/letoltes/bizalmi-vagyonkezelo-vallalkozasok-tevekenysegenek-engedelyezese-1.pdf

Amit fontos kiemelni, hogy a pénzügyi szolgáltató cégeknek nincs az MNB felé bármilyen jelentési kötelezettségük, nem ellenőrzi őket részletesen. Ugyanígy az általuk megkötött szerződések is bizalmasak, azokat a szolgáltató cégnek kell csak nyilvántartania.

A nem üzletszerű vagyonkezelés arra vonatkozik, ha vagyonunkat egy bizalmasunk kezébe helyezzük át, akár természetes, akár jogi személyről van szó. Ilyen esetben persze nagyobb kockázatot vállalunk, hiszen az erre vonatkozó szabályozás is lazább, mint az üzletszerű vagyonkezelés esetében. Ráadásul a tulajdonjogról le kell mondani, hiszen az átszáll a vagyonkezelő személyre – cserébe viszont szorosabb bizalmi kapcsolat tartható fenn.

Így működik a gyakorlatban

A bizalmi vagyonkezelésnek három szereplője van:

 • a vagyonrendelő: aki a kezelésre szánt vagyont a kezelő rendelkezésére bocsátja.
 • a bizalmi vagyonkezelő: eseti, vagy nem eseti jelleggel kezeli a rendelkezésére bocsátott vagyont. Természetes, vagy jogi személy (pl. pénzügyi szolgáltató cég) is lehet.
 • a kedvezményezett: az ő javára történik a vagyonkezelés, azaz kapja a kezelés eredményeképpen létrejött hozamokat. Akár maga a vagyonrendelő is lehet.

A vagyonkezelés tárgya az alábbiak lehetnek, akár több tétel is:

 • Ingóság vagy ingatlan
 • Vagyoni értékű jog
 • Értékpapír
 • Követelés (lejárt, vagy le nem járt is lehet)

A folyamat során a kezelendő vagyon, vagy vagyontárgy tulajdonjoga a vagyonkezelőre száll át, aki ezzel együtt felhatalmazást kap, hogy menedzselje azt, aláírási joggal éljen, vagy egyéb módon kezelje. A vagyonrendelő általában nem szólhat bele a kezelés módjába, de a folyamatba és az elért eredményekbe bármikor betekintést kérhet.

Milyen esetekben lehet hasznos?

Általában üzleti megfontolásból a várható nyereség maximalizálása miatt, vagy a magánügyek biztonságban tartása miatt szokás vagyonkezelőhöz fordulni. Leggyakrabban ez az alábbi esetekben történik:

Vállalkozás védelme

Ha tulajdonosként inkább a háttérből szeretnénk menedzselni egy cégünket, a vagyonkezelő nem csak eljárhat a cég nevében, de annak képviselőjeként is működhet, vállalva többek között a nyilvánosság előtti szereplést is. Nemzetközi cégek esetében, ahol a tulajdonosi struktúra a világ több tájára elosztva található meg, egy vagyonkezelő egységesen képes vezetni a vállalkozást és eljárni a tulajdonosok nevében, így megkönnyítve és akadálytalanná téve annak működését.

Egy váratlan, sajnálatos haláleset után a cég vezetése hosszú időre megakadhat, amíg rendeződik az öröklés kérdése az aktuális szabályozás szerint. Egy vagyonkezelő viszont ilyen nehéz időben is folytathatja a cég vezetését, áthidalva az átmeneti időszakot és megelőzve a gazdasági károkat a cégben.

Vagyonvédelem

Mivel a vagyonkezelőre száll át a tulajdonjog, ezért jó gondolat lehet vagyonkezelőt megbízni, ha szeretnénk azt teljes biztonságban tudni. Így ugyanis türelmetlen hitelezők nem tehetik rá a kezüket, így ezzel csökkenthető az ilyen kockázat mértéke. De ugyanígy védelmet nyerhetünk volt férj vagy feleség elől válás esetén, amennyiben a házassági szerződéssel összhangban a vagyonunk egy részét vagyonkezelőre bízzuk.

Jótékonysági vagyonkezelés

A magyar jogban nemrég már lehetőség nyílt alapítvány létrehozására is vagyonkezelési céllal, így az adományokat lehetőség lehet kedvező adminisztrációs és pénzügyi feltételek mellett kezelni és hozamot generálni. A szerződés ilyen esetben általában a vagyon kiüresedésével, vagy az előre meghatározott cél elérésével szűnik meg.

A kezelt vagyon adózása

Ahogy már említettük, a kezelt vagyon nem részem sem a hagyatéknak, sem a házastársi vagyonközösségnek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem terhelik azt adók. A nem üzletszerűen kezelt vagyont az alábbi adónemek terhelhetik:

 • Általános forgalmi adó
 • Iparűzési adó
 • Társasági adó
 • Építmény- és telekadó
 • Illeték

A kezelt vagyonra a vagyonkezelőnek külön adószámot kell igényelnie, és neki kell teljesíteni az ezzel járó kötelezettségeket (azaz az adók befizetését) is. A kapcsolódó iratokat is ő kezeli, valamint az esetleges adóvisszatérítéseket is ő intézi. A kötelezettsége a szerződés megszűnésével szűnik meg a Ptk. aktuális rendelkezései szerint.

Mindent összevetve a bizalmi vagyonkezelés rendkívül kedvező lehet számunkra, ha pont olyan élethelyzetben vagyunk, hogy még a kezelés költségei mellett is jobban járnánk vele, mintha magunk kísérelnénk meg kezelni azt. A magyar törvények pedig szerencsére a jogi hátteret is megteremtették már hozzá.

Ajánló

A digitális jegybankpénz kora

A digitális jegybankpénz kora

Mi az a digitális jegybankpénz? A digitális jegybankpénz (CBDC - Central Bank Digital Currency) egy új típusú, a központi bankok által kibocsátott...

bővebben