A coaching: középpontban a személyes fejlődés

Mi a coaching? Hogyan alakult ki? Miben más, mint a tanácsadás vagy a terápia? A coaching folyamata, és területei

Egyre többen választják a coachingot személyes fejlődésük eszközének mind üzleti, mint privát életükben. De mi a coaching jelentése és miért hasznos? Mi a coaching folyamat és milyen területeken fejleszthetjük magunkat a segítségével

Mi a coaching? 

A coaching egy olyan párbeszédre épülő tanácsadási forma, amelynek célja, hogy a coach segítsen a tanácsadáson résztvevőben rejlő maximális potenciált kiaknázni, és a lehető legjobb teljesítményt elérni. Fókuszában nem a probléma, hanem maga az egyén áll, az ő erősségeit és képességeit fejleszti. Nem tanítja a résztvevőt, hanem megtanítja tanulni. 

A coaching két nagy területe: 

 • Life coaching: életvezetési kihívások megoldása a cél
 • Business coaching: az üzleti élet különböző területein jelentkező kihívások megoldása a cél

Hogyan alakult ki a coaching? 

A coaching eredetileg egy sportban használatos angol kifejezés volt, mely az edző és a játékos együttműködési folyamatát jelentette. Az üzleti és privát életben az 1970-as évektől kezdték alkalmazni, Tim Gallwey “The Inner Game” című könyvének megjelenése után. Gallwey könyvének lényege, hogy az, ami a játékosok fejében játszódik le, ugyanannyira fontos, mint ami a pályán történik. Bár Gallwey műve eredetileg a teniszjátékosokról szólt, gyorsan rájöttek, hogy az elmélet az élet bármely területére átültethető. 

A koncepciót Graham Alexander és John Whitmore fejlesztette tovább, akik kidolgozták a jól ismert GROW-modellt, melyet ma is használnak a legtöbb coaching képzés során.  Azóta a coaching robbanásszerűen elterjedt  mind az üzleti, mind a privát szférában, szerte a világon, köztük Magyarországon is.

Mi a különbség a coaching és a tanácsadás közt? 

Bár első pillantásra úgy tűnhet, hogy a coaching és a hagyományos értelemben vett tanácsadás egy és ugyanaz, valójában lényeges különbségek vannak a kettő közt. 

Ezek a következők: 

 • A coach közvetlenül nem ad tanácsot, hanem jól felépített beszélgetéssel és speciális technikákkal vezeti rá ügyfelét, hogy saját maga jöjjön rá a megoldásra
 • A folyamat középpontjában maga az ügyfél és az ő személyes fejlődése áll
 • A coachnak nem kell szekértőnek lennie ügyfele szakmai területén
 • Az ülések célja új ötletek, meglátások, pro/kontra érvek kialakítása, majd egy akcióterv készítése, melyet az ügyfél saját maga valósít meg
 • A felek egyenrangúak, párbeszéd zajlik köztük, szemben a tanácsadásra jellemző inkább egyoldalú kommunikációval

Mi a különbség a coaching és a pszichoterápia közt? 

Szintén gyakori tévedés, hogy a coachingot a pszichoterápiával azonosítják, mivel célja a személyes fejlődés. Mi a különbség a kettő közt? 

 • A pszichoterápia pszichés problémákkal, viselkedési zavarokkal foglalkozik
 • Fókusza inkább a múlt, és annak feldolgozása, mintsem a jelen és a jövő
 • A coachingnak meghatározott időtartama van, és mérhető eredmény a célja. Ezzel szemben a terápia akár évekig is eltarthat, és nincsenek előre meghatározott elvárások, amelyeket el kell érni
 • A pszichoterápia a mélyebb önismeret eszköze, de nem a képességek fejlődésén van a hangsúly.

Hogy néz ki egy coaching folyamat? 

A coaching ülések tematikája ugyan személyre szabott, illetve területtől függően változhat, de a következő elemeket mindig magában foglalja: 

 • Az első alkalmak a helyzet elemzéséről, probléma feltárásáról szólnak. Megtörténik a cél azonosítása, a különböző oda vezető utak felmérése, a személyes erősségek és fejlesztendő területek feltérképezése. 
 • Az ülések utána gyakorlati feladat kijelölése
 • A következő alkalmak a gyakorlati feladatok tapasztalatai alapján folytatódnak. A cél az elért eredmények megerősítése és a problémás területek fejlesztése. Ha esetleg nem reális, akkor lehetséges az eredeti célkitűzés módosítása.
 • Döntés a megoldási alternatívák között, átültetés gyakorlatba
 • Sikeresség esetén lezárás, elakadás esetén az okok megkeresése, további fejlesztés, míg a kitűzött cél meg nem valósul

A coaching területei 

A life coaching

A life coaching célja a privát élet területén jelentkező életvezetési nehézségek, vagy elakadások kezelése. Segít a kommunikációs nehézségek leküzdésében, stressz és konfliktuskezelésben, és az emberi kapcsolatok, akár a párkapcsolatok fejlesztésében is.

A business coaching

A business coaching során a fókusz mindig valamilyen az üzleti területen megjelenő kihívás megoldása.. Gyakran előfordul, hogy a résztvevőnek az adott problémára nincsenek bevált módszerei, vagy az addigi módszerei valamilyen okból kifolyólag nem működnek. A coach ilyen esetekben új kommunikációs vagy üzleti modelleket és gyakorlatokat ajánl fel, melynek a segítségével a résztvevő fel tudja oldani a dilemmáit és egy saját akciótervet tud kidolgozni.

Fontos, hogy a sikert valamilyen konkrétan meghatározott, üzletileg is értelmezhető célkitűzés elérésével kell meghatározni. 

A business coaching a következő területeken a legelterjedtebb: 

Executive coaching

Az executive coaching kifejezetten a felsővezetőkre koncentrál, célja a stratégiai jelentőségű problémák megoldásának fejlesztése. A fejlesztés fő területei:

 • Vezetői szemléletfejlesztés
 • A szervezet egészét érintő intézkedések meghozatalának támogatása
 • A szervezet versenyelőnyét és piaci pozícióját érintő intézkedések meghozatalának támogatása
 • Felsővezetői pozícióból fakadó kommunikációs kihívások megoldása
 • Vezetői önismeret fejlesztése
 • Leaderi képességek fejlesztése

Team coaching 

Bár a coaching legtöbb formája négyszemközt zajlik, ez alól kivételt képez a team coaching. A team coaching célja éppen a közös munkavégzés gördülékenyebbé tétele, a játszmamentes kommunikáció gyakorlása, fejlesztése, illetve a működési konfliktusok felfedezése és ezek megoldása. A team coaching ajánlott kisvállalkozásoknak, startup-oknak, vagy akár egy projektcsapat tagjainak. 

Skill coaching

A skill coaching célja a szervezet tagjainak a szervezeti kultúrának és célkitűzéseinek megfelelő képességek kialakítása, fejlesztése.

Karrier coaching 

A mai társadalomban nem ritka jelenség akár több karrier vagy pályaváltás az egyéni életút alatt. A karrier coaching fókuszában a hatékony és a résztvevő számára minél gördülékenyebb váltás áll, legyen szó pályaváltásról, álláskeresésről, de akár vállalkozás indításáról.