Mi az a fordított ÁFA? Hogyan történik a könyvelése?

A fordított ÁFA törvény arra vonatkozik, hogy nem a számlát kiállító beszállító/eladó fizeti meg a forgalmi adót az állam számára, hanem a vevő.

A legtöbb esetben, amikor egy számla kiállításra kerül a beszállító részéről, az tartalmazza a szolgáltatás nettó értékét és az azt terhelő általános forgalmi adót, azaz plusz 5 vagy 27 százalékot (az ÁFA kulcsot minden esetben érdemes szakértőtől megkérdezni). Ilyenkor az ÁFA-fizetési kötelezettség az eladót terheli, míg a másik fél ÁFA levonási joggal rendelkezik. 

Fordított adózás esetén viszont csak a nettó érték kerül kiszámlázásra, ÁFA felszámolás nélkül. Az áfát a vevő ezután saját maga fizeti meg az állam részére. Fontos, hogy a számlán szerepelnie kell annak, hogy az fordított áfás számla. 

Fordított ÁFA könyvelése

Fordított ÁFA törvény

A fordított adózás olyan felek között jöhet létre, akik:

 • Egyikük sem magánszemély, vagy alanyi adómentes adózó
 • Mindketten belföldön, nyilvántartásba vett adóalanyok, cégek
 • Egyik félnek sincs olyan jogállása, amely miatt adó fizetése nem követelhető

A fordított ÁFA törvény két okból jött létre:

 1. Visszaigénylések csökkentése: Olyan iparágakra vonatkozik főként, ahol gyakori volt a jogtalan ÁFA visszaigénylés miatti áfás számlázás
 2. Csődök megakadályozása: Sokszor az áfás számla kiállítása után a beszállító fél ÁFA-kötelezettsége miatt azt megfizetni köteles: a számla kiállításának és kiegyenlítésének időpontja azonban nem ugyanaz. Ilyenkor az értékesítő adóalany már ÁFA fizetésére köteles, ami magas összegek és késedelmes kiegyenlítés esetén könnyen csődközelbe sodorhat egy vállalatot.

Egy nagy összegű ÁFA befizetése az adóhatóságnak fizetésképtelenné tehet egy vállalkozást. Fordított ÁFA számlázása esetén azonban ez megelőzhető. 

A fordított adózás az alábbi termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik 

A fordított adózás törvény 2006-ban került bejegyzésre, először csak hulladékkereskedelemmel foglalkozó szolgáltatások esetében. 

Termékek és szolgáltatások (forrás: ÁFA törvény 142. §):

 • a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési hatósági és szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, átalakítására, kibővítésére vagy bármilyen megváltoztatására irányul
 • az építési vagy szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása a vevőnek, még akkor is, ha a teljesítéshez szükséges építőanyagokat és egyéb eszközöket a vevő bocsátotta rendelkezésre.
 • a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, közvetítése, a személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében;
 • a 6. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében: ide tartozik különböző törmelékek, építési anyagok, mezőgazdasági termények értékesítése
 • beépítetlen ingatlan értékesítése építési telek nélkül
 • beépített ingatlan/ingatlanrész, valamint az ehhez tartozó földrészlet értékesítése
 • az adós és a hitelező, valamint az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul;
 • tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a hagyományos piaci árat tekintve 100000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen vagy véglegessé vált döntéssel megállapító eljárás hatálya alatt áll;
 • üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetében;
 • a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében: búza, kukorica, szójabab, repce, stb.
 • a 6/B. számú mellékletben felsorolt termék értékesítése esetén: huzalok, öntvények, építőipari anyagok, stb.

A fordított ÁFA törvény főleg az építőiparra, hulladékgazdálkodásra- és kereskedelemre, valamint a mezőgazdaságra vonatkozik. 

Érdemes mindig konzultálni szakemberrel, hogy éppen fordított adózás alá eső területen számlázunk-e?

Mikor történik a fordított ÁFA fizetése?

A fordított ÁFA kifizetése “bonyolultabb”, mintha azt egy számla alapesetben tartalmazná. A törvény kimondja, hogy mely három időpont adhat kiindulópontot az ÁFA fizetéséhez:

 1. A számla kézhez kapása 
 2. Az ellenérték kiegyenlítése
 3. A teljesítést követő hónap 15. Napja

Ezek a különleges szabályok miatt résen kell lenni: a fordított ÁFA kiegyenlítése, könyvelése és helyes bevallása a megszabott időn belül nagyon fontos. 

Fordított áfás számla kiállítása

A fordított áfás számlát szinte bármelyik számlázó programmal kiállíthatjuk: Billingo, számlázz.hu, Netsoft, Naturasoft, stb. 

A hangsúly nem a használt programon van, sokkal inkább az előkészületeken. Mindenképpen olyan programot használj, ami megfelel az aktuális jogszabályoknak és megbízható. 

Ami fontos:

 • A számlát ÁFA nélkül kell kiállítani: az áthárított adó mértéke és a százalékérték nem szerepel rajta
 • De szerepelnie kell rajta a fordított ÁFA kifejezésnek (FAD), ez jelzi, hogy a vevő köteles az adó megfizetésére
 • A számlán minden esetben szerepelnie kell a vevő adószámának

2020. július 1-től minden belföldön nyilvántartásba vett vállalkozás részére kiállított számlát adatszolgáltatási kötelezettség terhel, így a fordított adózással kiállított számlákat is.

Ha a számlát rosszul állítjuk ki, 200-500 ezer forint közötti bírságot szabhat ki ránk az adóhatóság (függően attól, hogy egyéni vállalkozó vagy más adózó vétett a jogszabályoknak).

Fontos még, hogy a számla mellé nyilatkozatot is csatolni szükséges arról, hogy a felek nem alanyi adómentesek, mezőgazdasági őstermelők, magánszemélyek stb., hanem belföldi nyilvántartásba vett vállalkozások. A nyilatkozat formája szabadon választható.

Fordított ÁFA könyvelése és bevallása

Fordított adózás esetén az ÁFA bevallása a vevő részéről történik meg, hiszen általa kerül megfizetésre és legkésőbb az adás-vételt követő hó 15. napjáig – függetlenül attól, hogy a számlát a vevő már kézhez kapta-e – az adóbevallásba feltüntetendő.

Különböző szoftverek különböző felületein a fordított adó könyvelése eltérhet, de minden esetben feltüntetendő egy adott termék/szolgáltatás esetében.

Ajánló