Garancia, jótállás, csere: a legfontosabb tudnivalók

Az online boltokat illetően fontos, hogy betartásukkal a jótállás és garancia szabályai biztosítottak legyenek. Az alábbiakban összefoglalom, hogy mi a teendőnk 2022-ben a garancia, jótállás és csere kapcsán, illetve mi az a jelentős változás, amit érdemes tudnunk.

A webáruházak üzemeltetésekor fontos figyelembe vennünk a vállalkozásunkhoz kapcsolódó előírásokat, amelyek ugyanúgy vonatkoznak, mint ha hagyományos üzletben adnánk el a termékeinket.

Garancia vagy jótállás? Esetleg mindkettő?

Magyarországon a garancia fogalma nem létezik a hatályos jogszabályokban, viszont a jótállás fogalmát használják, amely ugyanazt jelenti. A jótállás alapvetően egy vállalt kötelezettséget jelent, amely meghatározott időre szól és a hibás teljesítés esetén az arra vonatkozó kötelezettségeket írja elő.

Azonban létezik törvényileg kötelező jótállás is, amelynek feltételeit a 151/2003. Kormányrendelet szabályozza, és amely csak az új és 10 000 forintnál drágább termékek esetében kötelező.

Mi a jótállás?

A jótállás lényeges sajátossága, hogy a bizonyítási teher megfordul, azaz a jótállási idő alatt az eladó köteles bizonyítani, hogy a meghibásodás nem az ő hibájából, hanem a vásárló felelősségéből ered. A jótállás szigorúbb az eladóra nézve, mint a kellékszavatosság. A jótállás feltételeit a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet határozza meg, amely csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, és a rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek adás-vételére vonatkozik.

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forint felett, de 100 000 forint alatt a jótállás egy év.
 • 100 000 forint felett, de 250 000 forintot alatt a jótállás két év.
 • 250 000 forint felett a jótállás három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Egyéb szempontok:

 • a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést maxium 15 napon belül elvégezze
 • ha a termék nem javítható, akkor a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni
 • ha a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, akkor a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, akkor a vállalkozás köteles a vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 • ha a termék javítására 30 nap alatt sem kerül sor, akkor a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni
 • vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani

Jótállási jegy

A jótállási jegyen fel kell tüntetni:
a)
a vállalkozás nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk megnevezését és típusát, valamint – ha van – gyártási számát,
c) a gyártó nevét, címét, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással,
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját,
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogait, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit (kitérve arra, hogy mi történik akkor, ha nem javítható a termék, vagy nem javítható 30 napon belül, vagy ha negyedszer is elromlik, illetve megemlítve a 3 munkanapon belüli cserét),
f) az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, vagy elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.

jótállási jegy minta

2022. január 1-től életbe lépett a gyártói jótállás fogalma is amikor ha a gyártó jótállást nyújt, akkor a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállást. Tehát ez a jótállás a gyártókra vonatkozik, és nem magukra a webshop tulajdonosokra.

Csere fogalma és jelentése

Csere esetében két esetet különböztetünk meg.

 1. Az egyik esetben a fogyasztó a kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodása miatt érvényesít csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben felsorolt rendelkezés alaján 3 munkanapon belül.
 2. A másik esetben a ruhanemű vagy cipő mérete vagy fazonja miatt történhet cserére kérelem. Ilyenkor a fogyasztó élhet a jogszabályban rögzített 14 napos elállási jogával.

Három munkanapos cseregarancia

Három munkanapos cseregarancia: csak a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik. A kormányrendeletben felsorolt bruttó 10 ezer forint eladási ár fölött értékesített tartós fogyasztási cikkek meghibásodása esetén lehet ezzel élni.

„Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.”

151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet, szakasz 7. §

A három munkanapos cseregarancia:

 • csak a fogyasztókat illeti meg (tehát csak a természetes személyeket)
 • csak vállalkozásokkal szemben (tehát magánszemélyt nem terhel)
 • nem naptári napról, hanem három munkanapról van szó
 • a kötelezettség a vásárlással (üzembe helyezéssel) kezdődik

Ajánló

A digitális jegybankpénz kora

A digitális jegybankpénz kora

Mi az a digitális jegybankpénz? A digitális jegybankpénz (CBDC - Central Bank Digital Currency) egy új típusú, a központi bankok által kibocsátott...

bővebben